advertorial

I Aalborg finder man Danmarks ældste Headshop med alt hvad hjertet kan begære indenfor cannabis/hash tilbehør. I Danmark er hashrygning som bekendt stadig forbudt, men det er tilladt at sælge både frø og såkaldt rygergrej. Inden du køber noget HELT LOVLIGT, er det måske meget rart lige at være bekendt med hvad man må og ikke må.

Kan man sælge hash i Danmark?

Salg af hash er ulovligt i Danmark, og som ved besiddelse er straffen bøde eller fængsel. Lægemiddelstyrelsen har dog givet mindst 12 virksomheder tilladelse til at producere og sælge cannabis til medicinske formål.

Headshop

Kan man dyrke hash i Danmark?

Det er ulovligt at dyrke cannabisplanter. Som sagt er det er dog lidt af en gråzone, da køb eller salg af cannabisfrø ikke er ulovligt. Det er almindeligt anerkendt, at enkeltpersoner ved at dyrke deres egne planter derhjemme ikke aktivt støtter den ulovlige distribution af stoffer i landet. Det betragtes således normalt ikke som en alvorlig lovovertrædelse; men husk på, at det stadig er strafbart i lovens øjne.

Er CBD lovligt i Danmark?

Den 1. juli 2018 blev det lovligt at besidde og sælge CBD-olie med et indhold på 0,2 % THC eller mindre. THC er den psykoaktive ingrediens i cannabis, der er ansvarlig for at give brugerne det ‘høje’, og virkningerne af en dosis på 0,2 % er begrænset.

Andre faktorer påvirker dog, om CBD-olien er lovlig eller ej, selvom den overholder denne forordning. Hvis det har en effekt på kroppen, kan det betragtes som et lægemiddel. Det betyder, at det skal opfylde kriterierne i lægemiddelloven eller reglerne i det medicinske cannabisprogram. Som sådan kan mange CBD-olier online stadig være ulovlige at sælge eller købe.

Kan cannabisfrø sendes til Danmark?

Det er lovligt at købe, sælge og besidde cannabisfrø i Danmark. Det er også lovligt at sende dem med posten, hvilket kan komme som en overraskelse for nogle. Det er dog ikke lovligt at spire frøene, og du må heller ikke dyrke planter fra dem.

Lyder det interessant, så besøg Danmark ældste headshop.